McFresh for McDonalds
McFresh for McDonalds
McFresh for McDonalds
McFresh for McDonalds

McFresh for McDonalds

Client MCDONALDS BELARUS
Agency AMBITION DDB
Photographer RODION KOVENKIN
Food stylist EVGENIY MAKAREVICH
Post-production DMITRY ZYABLITSEV